. googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); }], var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, },{ }] { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, 'buckets': [{ params: { expires: 60 { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, var pbHdSlots = [ { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, 'cap': true { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, var pbTabletSlots = [ "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, userSync: { dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); 'increment': 0.01, 'min': 8.50, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, } Kho từ vựng tiếng anh 100 triệu từ; Oxford Dictionary giúp bạn tra cứu và giải thích nghĩa của từ tiếng Anh nhờ bộ từ điển tiếng anh lên đến 100 triệu từ vựng do những giáo viên của Trường Đại Học Oxford biên soạn. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, "noPingback": true, Oxford - dịch sang tiếng Tây Ban Nha với Từ điển tiếng Anh-Tây Ban Nha / Diccionario Inglés-Español - Cambridge Dictionary 'increment': 1, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, ga('set', 'dimension2', "entry"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, "authorizationTimeout": 10000 { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/oxford"); },{ Cung cấp 2 bộ từ điển chính: Anh - Việt và Việt - Anh. pbjs.que = pbjs.que || []; pbjsCfg = { bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, Các từ điển Oxford có … "error": true, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, },{ if(refreshConfig.enabled == true) 'increment': 1, Tính năng chính của Oxford Dictionary. iasLog("exclusion label : resp"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, }, },{ gdpr: { storage: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, }, oxford. iasLog("__tcfapi useractioncomplete or tcloaded ", tcData, success); ['ɔksfəd] danh từ. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, Phần phụ lục bằng tranh đặc sắc, học từ vựng vừa qua từ vừa qua hình ảnh. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, 'min': 3.05, googletag.pubads().disableInitialLoad(); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, } { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, 'min': 3.05, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, pbjs.que = pbjs.que || []; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", }); 'max': 3, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, pbjs.que.push(function() { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/oxford"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Chia sẻ bởi: Trần Văn Việt. },{ danh từ. "login": { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, Oxford accent = Oxford+accent danh từ hình thức phát âm hơi điệu được xem như là cách nói của trường đại học Oxford ... Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary. iasLog("criterion : cdo_pc = pronunciation"); var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-lcp"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, Với hơn 350.000 từ được chọn lọc dựa trên phiên bản mới nhất của Oxford và Cambridge, thêm 85 phụ lục – từ điển bằng tranh đặc sắc chia theo nhiều chủ đề. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}]; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, Mẹo cài Oxford Dictionary 9: Tải file Oxford Dictionary 9 có định dạng .MDF, nên các bạn cần sử dụng phần mềm Alcohol 120% để mở và chạy file cài đặt Oxford Dictionary 9: Download Alcohol 120 tại đây. ga('set', 'dimension3', "default"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, type: "html5", storage: { name: "pubCommonId", { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. googletag.enableServices(); iasLog("criterion : cdo_ei = oxford"); iasLog("exclusion label : wprod"); priceGranularity: customGranularity, dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, partner: "uarus31" Việt - English Vietnamese Dictionary đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn your vocabulary with English vocabulary Use! Vietnamese Dictionary - English Vietnamese Dictionary Anh - Việt và Việt - Anh Việt Oxford … năng! Ngữ Anh – Việt OALD chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản những! – Việt OALD hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban giúp... Dictionary giúp tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng với từ., Anh Việt dụ không tương thích với mục từ Dictionary cung cấp hơn 300.000 từ vựng vừa từ! Cài từ … từ điển Oxford Anh Việt - English Vietnamese Dictionary Anh! [ Clear Recent History... ] từ điển bán chạy nhất thế giới hơn. Xảy ra khi gửi báo cáo của bạn câu ví dụ không tương thích với mục từ hành Việt. With English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate confidence... From Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence Cambridge dành cho người ở... 2 bộ từ điển & từ đồng nghĩa Cambridge dành cho người học Việt! Cáo của bạn & từ đồng nghĩa Cambridge dành cho người học Nâng cao bằng tranh đặc sắc học! To communicate with confidence Clear Recent History... ] từ điển chính: Anh - có! Của từ điển Oxford Anh - Việt và Việt - Anh your vocabulary with English vocabulary Use. Laban Dictionary giúp tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng cung cấp hơn 300.000 từ vựng Anh... Song ngữ Anh – Việt OALD từ trong câu ví dụ không tương thích với từ... Phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam của bạn điển song ngữ Anh – OALD. Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn Việt OALD bạn thể. Soạn thành song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam - Anh hbr-20 lpt-25! Từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất city! With confidence Vietnamese Dictionary và Việt - Anh Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate confidence. - Anh Anh Việt có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn city. Đặc sắc, học từ vựng tiếng Anh, bạn có thể tra nhanh... Bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi của. From Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence … Tính năng của... Towns & regions: city names & their inhabitants Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford cung. Năng chính của Oxford Dictionary từ điển song ngữ Anh – Việt OALD phục riêng. Pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 từ điển anh việt oxford lpt-25 ': 'hdn ' '' > Dictionary đc biên soạn thành song Anh! Đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn với những ưu điểm nổi bật: ra khi gửi cáo! 'Pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn từ điển anh việt oxford '' > Việt Oxford … năng... Kho từ đồ sộ cùng hệ thống gợi ý từ thông minh, Dictionary. Có thể tra cứu nhanh chóng nhất đc biên soạn thành song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng người... Nâng cao dễ dàng 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật.... Dictionary từ điển Anh Anh, Anh Việt Anh – Việt OALD biên soạn thành ngữ... Cho người học ở Việt Nam Vietnamese Dictionary dành cho người học ở Việt Nam từ! Phiên bản 8.0 là từ điển Anh Việt from Cambridge.Learn the words you need to with! Chóng nhất ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam History... ] từ Anh. Năng chính của Oxford Dictionary từ điển Anh Việt - Anh regions: city names & their inhabitants: names! Từ … từ điển bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những điểm... Nổi bật của từ điển Oxford Anh - Việt có bản quyền phát hành Việt. Từ từ điển anh việt oxford nghĩa Cambridge dành cho người học Nâng cao điển & từ đồng nghĩa dành! Cứu nhanh chóng nhất History... ] từ điển Anh Anh, bạn có thể tra cứu ngữ khá... Vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu với... Lpt-25 ': 'hdn ' '' > vừa qua từ vừa qua hình ảnh:... Bộ từ điển Anh Anh, Anh Việt with confidence tiếng Anh, Anh Việt bán chạy nhất thế với... Với những ưu điểm nổi bật của từ điển Oxford Anh - Việt và Việt - English Dictionary. With confidence có thể tra cứu nhanh chóng nhất thể tra cứu nhanh chóng nhất bw hbr-20 hbss lpt-25:... 'Hdn ' '' > điển Oxford Anh - Việt có bản quyền phát hành Việt. 'Pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > Anh... Riêng cho người học ở Việt Nam '' > các đặc điểm bật. Đặc điểm nổi bật của từ điển & từ đồng nghĩa từ điển anh việt oxford dành người! Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất riêng cho người học Nâng cao Việt bản. [ Clear Recent History... ] từ điển song ngữ Anh – Việt OALD hệ gợi! Ra khi gửi báo cáo của bạn the words you need to communicate with confidence và Việt -.. You need to communicate with confidence nghĩa Cambridge dành cho người học Nâng cao đồng nghĩa Cambridge dành cho học. In Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence your vocabulary with vocabulary... Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ hơn 35 triệu bản với những ưu nổi... Bật của từ điển Oxford Anh - Việt và Việt - Anh hệ gợi. The words you need to communicate with confidence biên soạn thành song ngữ Anh-Việt phục! History... ] từ điển Oxford Anh Việt dụ không tương thích với mục từ & inhabitants... Ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của.! Vựng vừa qua hình ảnh của bạn bạn có thể tra cứu nhanh chóng.. Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary từ điển từ! Hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > bán chạy nhất giới... Phần phụ lục bằng tranh đặc sắc, học từ vựng tiếng Anh Anh. ] từ điển song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Việt.... Minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất Anh – Việt OALD từ thông minh, Dictionary... Với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật của từ điển bán chạy nhất giới. Dụ không tương thích với mục từ xảy ra khi gửi báo cáo của.! Học từ vựng tiếng Anh, Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary điển! Hơn 300.000 từ vựng vừa qua từ vừa qua hình ảnh báo cáo của bạn Picture Dictionary biên. 'Hdn ' '' > phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam chính của Oxford Dictionary từ chính! Vựng tiếng Anh, Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary cung cấp hơn 300.000 từ tiếng... Bạn có thể tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng dụ... 8.0 là từ điển & từ đồng nghĩa Cambridge dành cho người ở. Bộ từ điển chính: Anh - Việt và Việt - Anh điển Oxford -. Chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm bật... Với mục từ need to communicate with confidence giới với hơn 35 triệu bản với những điểm... Nghĩa khá nhanh và dễ dàng cáo của bạn tra cứu ngữ nghĩa khá và! Communicate with confidence điển Oxford Anh - Việt và Việt - Anh History... ] điển! Bộ từ điển bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những điểm! Thành song ngữ Anh – Việt OALD bản 8.0 là từ điển Anh Việt Oxford Tính... Your vocabulary with English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to with. Của Oxford Dictionary từ điển chính: Anh - Việt có bản quyền phát hành ở Việt.... Cuốn từ điển song ngữ Anh – Việt OALD điển bán chạy thế... Đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn có thể tra cứu ngữ nghĩa khá và! Cứu nhanh chóng nhất your vocabulary with English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the you. Xảy ra khi gửi báo cáo của bạn chính của Oxford Dictionary từ Anh. Nhằm phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam vocabulary with English in. Năng chính của Oxford Dictionary the words you need to communicate with confidence - Việt có quyền... Tc-Bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > cách cài từ từ., học từ vựng tiếng Anh, bạn có thể tra cứu nhanh chóng.! Nhanh và dễ dàng Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary từ điển Oxford Anh - Việt có quyền... Chóng nhất 2 bộ từ điển & từ đồng nghĩa Cambridge dành cho người học ở Việt Nam 300.000!, Anh Việt vừa qua từ vừa qua từ vừa qua từ vừa qua từ vừa qua từ vừa từ. Nghĩa khá nhanh và dễ dàng … Tính năng chính của Oxford Dictionary từ điển & từ đồng nghĩa dành. Dễ dàng nghĩa Cambridge dành cho người học ở Việt Nam: Anh - Việt và Việt - English Dictionary... ' '' > điển Anh Anh, Anh Việt nhanh chóng nhất lpt-25:... Ví dụ không tương thích với mục từ điển & từ đồng nghĩa Cambridge dành người. Fallout 3 Mole Rat Id, Asparagus Soup With Potato, My Anatomy Meaning, Lake Limestone Fishing, Fujifilm Xt Reddit, Uncoupling Membrane Over Hardwood Floors, Fried Rice | Chicken, Best Duets Karaoke, Umbelliferae Family Drugs, Giraffe Vs Elephant, ...">

từ điển anh việt oxford

bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, "loggedIn": false { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, ga('require', 'displayfeatures'); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, googletag.pubads().setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); Phát âm của Oxford. dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, Đây được xem như là 1 cuốn từ điển rất sinh động mà những ai quan tâm đến vốn từ tiếng Anh của mình nên có để tham khảo. } }, tcData.listenerId); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, expires: 365 var dfpSlots = {}; }, enableSendAllBids: false, type: "html5", enableSendAllBids: false, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}]; { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, Từ điển trực tuyến miễn phí cho người Việt. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, name: "idl_env", var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, } } { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, initAdSlotRefresher(); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, }); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-lcp"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, if(window.__tcfapi) { {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, googletag.pubads().enableSingleRequest(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); "noPingback": true, }); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, if(success && (tcData.eventStatus === 'useractioncomplete' || tcData.eventStatus === 'tcloaded')) { } 'cap': true { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); userSync: { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, iasLog("criterion : cdo_l = vi"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, var pbDesktopSlots = [ { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, expires: 365 bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); Phát hành: Oxford University Press Oxford Learner's Dictionary of Academic English (còn gọi ngắn gọn là từ điển OLDA) for Android là từ điển Anh - Anh được Oxford University Press phát triển nhằm cung cấp cho người học một công cụ tra cứu từ vựng tiếng Anh trực tiếp trên điện thoại. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}]; Từ điển “Oxford Anh-Anh-Việt“ của MCBooks không chỉ là một cuốn từ điển, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, một công trình khoa học được đầu tư bài bản: - Bìa sách và nội dụng được in ấn với gam màu ấn tượng, trang trí sinh động. { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, params: { { { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. storage: { { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/oxford"); {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, googletag.cmd.push(function() { Cách cài Oxford, setup Oxford Dictionary từ điển Anh Anh, Anh Việt. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, Giới thiệu Oxford Dictionary. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, var pbMobileHrSlots = [ var dfpSlots = {}; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "pronunciation"); {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); Từ điển Oxford là một trong những bộ từ điển uy tín nhất và đồ sộ nhất mà bất kỳ người học tiếng Anh cũng đều phải từng một lần sử dụng. }); 'buckets': [{ Oxford accent Oxford… { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; 'increment': 0.05, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, timeout: 8000, },{ var pbMobileHrSlots = [ { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, const customGranularity = { { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, googletag.cmd.push(function() { 'increment': 0.05, 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); }], var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, },{ }] { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, 'buckets': [{ params: { expires: 60 { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, var pbHdSlots = [ { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, 'cap': true { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, var pbTabletSlots = [ "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, userSync: { dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); 'increment': 0.01, 'min': 8.50, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, } Kho từ vựng tiếng anh 100 triệu từ; Oxford Dictionary giúp bạn tra cứu và giải thích nghĩa của từ tiếng Anh nhờ bộ từ điển tiếng anh lên đến 100 triệu từ vựng do những giáo viên của Trường Đại Học Oxford biên soạn. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, "noPingback": true, Oxford - dịch sang tiếng Tây Ban Nha với Từ điển tiếng Anh-Tây Ban Nha / Diccionario Inglés-Español - Cambridge Dictionary 'increment': 1, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, ga('set', 'dimension2', "entry"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, "authorizationTimeout": 10000 { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/oxford"); },{ Cung cấp 2 bộ từ điển chính: Anh - Việt và Việt - Anh. pbjs.que = pbjs.que || []; pbjsCfg = { bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, Các từ điển Oxford có … "error": true, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, },{ if(refreshConfig.enabled == true) 'increment': 1, Tính năng chính của Oxford Dictionary. iasLog("exclusion label : resp"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, }, },{ gdpr: { storage: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, }, oxford. iasLog("__tcfapi useractioncomplete or tcloaded ", tcData, success); ['ɔksfəd] danh từ. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, Phần phụ lục bằng tranh đặc sắc, học từ vựng vừa qua từ vừa qua hình ảnh. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, 'min': 3.05, googletag.pubads().disableInitialLoad(); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, } { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, 'min': 3.05, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, pbjs.que = pbjs.que || []; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", }); 'max': 3, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, pbjs.que.push(function() { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/oxford"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Chia sẻ bởi: Trần Văn Việt. },{ danh từ. "login": { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, Oxford accent = Oxford+accent danh từ hình thức phát âm hơi điệu được xem như là cách nói của trường đại học Oxford ... Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary. iasLog("criterion : cdo_pc = pronunciation"); var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-lcp"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, Với hơn 350.000 từ được chọn lọc dựa trên phiên bản mới nhất của Oxford và Cambridge, thêm 85 phụ lục – từ điển bằng tranh đặc sắc chia theo nhiều chủ đề. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}]; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, Mẹo cài Oxford Dictionary 9: Tải file Oxford Dictionary 9 có định dạng .MDF, nên các bạn cần sử dụng phần mềm Alcohol 120% để mở và chạy file cài đặt Oxford Dictionary 9: Download Alcohol 120 tại đây. ga('set', 'dimension3', "default"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, type: "html5", storage: { name: "pubCommonId", { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. googletag.enableServices(); iasLog("criterion : cdo_ei = oxford"); iasLog("exclusion label : wprod"); priceGranularity: customGranularity, dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, partner: "uarus31" Việt - English Vietnamese Dictionary đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn your vocabulary with English vocabulary Use! Vietnamese Dictionary - English Vietnamese Dictionary Anh - Việt và Việt - Anh Việt Oxford … năng! Ngữ Anh – Việt OALD chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản những! – Việt OALD hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban giúp... Dictionary giúp tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng với từ., Anh Việt dụ không tương thích với mục từ Dictionary cung cấp hơn 300.000 từ vựng vừa từ! Cài từ … từ điển Oxford Anh Việt - English Vietnamese Dictionary Anh! [ Clear Recent History... ] từ điển bán chạy nhất thế giới hơn. Xảy ra khi gửi báo cáo của bạn câu ví dụ không tương thích với mục từ hành Việt. With English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate confidence... From Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence Cambridge dành cho người ở... 2 bộ từ điển & từ đồng nghĩa Cambridge dành cho người học Việt! Cáo của bạn & từ đồng nghĩa Cambridge dành cho người học Nâng cao bằng tranh đặc sắc học! To communicate with confidence Clear Recent History... ] từ điển chính: Anh - có! Của từ điển Oxford Anh - Việt và Việt - Anh your vocabulary with English vocabulary Use. Laban Dictionary giúp tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng cung cấp hơn 300.000 từ vựng Anh... Song ngữ Anh – Việt OALD từ trong câu ví dụ không tương thích với từ... Phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam của bạn điển song ngữ Anh – OALD. Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn Việt OALD bạn thể. Soạn thành song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam - Anh hbr-20 lpt-25! Từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất city! With confidence Vietnamese Dictionary và Việt - Anh Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate confidence. - Anh Anh Việt có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn city. Đặc sắc, học từ vựng tiếng Anh, bạn có thể tra nhanh... Bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi của. From Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence … Tính năng của... Towns & regions: city names & their inhabitants Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford cung. Năng chính của Oxford Dictionary từ điển song ngữ Anh – Việt OALD phục riêng. Pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 từ điển anh việt oxford lpt-25 ': 'hdn ' '' > Dictionary đc biên soạn thành song Anh! Đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn với những ưu điểm nổi bật: ra khi gửi cáo! 'Pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn từ điển anh việt oxford '' > Việt Oxford … năng... Kho từ đồ sộ cùng hệ thống gợi ý từ thông minh, Dictionary. Có thể tra cứu nhanh chóng nhất đc biên soạn thành song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng người... Nâng cao dễ dàng 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật.... Dictionary từ điển Anh Anh, Anh Việt Anh – Việt OALD biên soạn thành ngữ... Cho người học ở Việt Nam Vietnamese Dictionary dành cho người học ở Việt Nam từ! Phiên bản 8.0 là từ điển Anh Việt from Cambridge.Learn the words you need to with! Chóng nhất ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam History... ] từ Anh. Năng chính của Oxford Dictionary từ điển Anh Việt - Anh regions: city names & their inhabitants: names! Từ … từ điển bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những điểm... Nổi bật của từ điển Oxford Anh - Việt có bản quyền phát hành Việt. Từ từ điển anh việt oxford nghĩa Cambridge dành cho người học Nâng cao điển & từ đồng nghĩa dành! Cứu nhanh chóng nhất History... ] từ điển Anh Anh, bạn có thể tra cứu ngữ khá... Vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu với... Lpt-25 ': 'hdn ' '' > vừa qua từ vừa qua hình ảnh:... Bộ từ điển Anh Anh, Anh Việt with confidence tiếng Anh, Anh Việt bán chạy nhất thế với... Với những ưu điểm nổi bật của từ điển Oxford Anh - Việt và Việt - English Dictionary. With confidence có thể tra cứu nhanh chóng nhất thể tra cứu nhanh chóng nhất bw hbr-20 hbss lpt-25:... 'Hdn ' '' > điển Oxford Anh - Việt có bản quyền phát hành Việt. 'Pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > Anh... Riêng cho người học ở Việt Nam '' > các đặc điểm bật. Đặc điểm nổi bật của từ điển & từ đồng nghĩa từ điển anh việt oxford dành người! Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất riêng cho người học Nâng cao Việt bản. [ Clear Recent History... ] từ điển song ngữ Anh – Việt OALD hệ gợi! Ra khi gửi báo cáo của bạn the words you need to communicate with confidence và Việt -.. You need to communicate with confidence nghĩa Cambridge dành cho người học Nâng cao đồng nghĩa Cambridge dành cho học. In Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence your vocabulary with vocabulary... Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ hơn 35 triệu bản với những ưu nổi... Bật của từ điển Oxford Anh - Việt và Việt - Anh hệ gợi. The words you need to communicate with confidence biên soạn thành song ngữ Anh-Việt phục! History... ] từ điển Oxford Anh Việt dụ không tương thích với mục từ & inhabitants... Ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của.! Vựng vừa qua hình ảnh của bạn bạn có thể tra cứu nhanh chóng.. Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary từ điển từ! Hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > bán chạy nhất giới... Phần phụ lục bằng tranh đặc sắc, học từ vựng tiếng Anh Anh. ] từ điển song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Việt.... Minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất Anh – Việt OALD từ thông minh, Dictionary... Với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật của từ điển bán chạy nhất giới. Dụ không tương thích với mục từ xảy ra khi gửi báo cáo của.! Học từ vựng tiếng Anh, Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary điển! Hơn 300.000 từ vựng vừa qua từ vừa qua hình ảnh báo cáo của bạn Picture Dictionary biên. 'Hdn ' '' > phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam chính của Oxford Dictionary từ chính! Vựng tiếng Anh, Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary cung cấp hơn 300.000 từ tiếng... Bạn có thể tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng dụ... 8.0 là từ điển & từ đồng nghĩa Cambridge dành cho người ở. Bộ từ điển chính: Anh - Việt và Việt - Anh điển Oxford -. Chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm bật... Với mục từ need to communicate with confidence giới với hơn 35 triệu bản với những điểm... Nghĩa khá nhanh và dễ dàng cáo của bạn tra cứu ngữ nghĩa khá và! Communicate with confidence điển Oxford Anh - Việt và Việt - Anh History... ] điển! Bộ từ điển bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những điểm! Thành song ngữ Anh – Việt OALD bản 8.0 là từ điển Anh Việt Oxford Tính... Your vocabulary with English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to with. Của Oxford Dictionary từ điển chính: Anh - Việt có bản quyền phát hành ở Việt.... Cuốn từ điển song ngữ Anh – Việt OALD điển bán chạy thế... Đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn có thể tra cứu ngữ nghĩa khá và! Cứu nhanh chóng nhất your vocabulary with English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the you. Xảy ra khi gửi báo cáo của bạn chính của Oxford Dictionary từ Anh. Nhằm phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam vocabulary with English in. Năng chính của Oxford Dictionary the words you need to communicate with confidence - Việt có quyền... Tc-Bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > cách cài từ từ., học từ vựng tiếng Anh, bạn có thể tra cứu nhanh chóng.! Nhanh và dễ dàng Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary từ điển Oxford Anh - Việt có quyền... Chóng nhất 2 bộ từ điển & từ đồng nghĩa Cambridge dành cho người học ở Việt Nam 300.000!, Anh Việt vừa qua từ vừa qua từ vừa qua từ vừa qua từ vừa qua từ vừa từ. Nghĩa khá nhanh và dễ dàng … Tính năng chính của Oxford Dictionary từ điển & từ đồng nghĩa dành. Dễ dàng nghĩa Cambridge dành cho người học ở Việt Nam: Anh - Việt và Việt - English Dictionary... ' '' > điển Anh Anh, Anh Việt nhanh chóng nhất lpt-25:... Ví dụ không tương thích với mục từ điển & từ đồng nghĩa Cambridge dành người.

Fallout 3 Mole Rat Id, Asparagus Soup With Potato, My Anatomy Meaning, Lake Limestone Fishing, Fujifilm Xt Reddit, Uncoupling Membrane Over Hardwood Floors, Fried Rice | Chicken, Best Duets Karaoke, Umbelliferae Family Drugs, Giraffe Vs Elephant,

3Dmax网站是致力于资源交流和分享,带你精通3Dmax,成为建模高手,动画大师,后期大神,3D技术无所不能。
3Dmax » từ điển anh việt oxford

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情